ی Ϙ ی ԭ ی Ϙی

Ϙ ј!

 

1999 ی ی ی یʡ ی ی ی ی 捘 ȭی ѐ ی Ϙ ѐ   ی юی ی ی Ϙ ( Ի) ی ی ی Ϙ ی ی ی.

ی Ϙ یی ی ی ی ی ʡ ی ی Ϙ یی . ی ی Ϙ ی یی ی ی یی ی  ی ی یی ی ѐ ی یی Ϙ ی ی یی ی ی Ϙی Ϙ  ѐی ǡ ʭ ی ѡ ی 㭐ی ی ی . юی ی Ϙ Ϙ Ә ϐی ی ی Ϙ ѡ ی ی یی Ϙ ی ی ی ... ی ی ی ی ی ی   Ϙ ѐ Ի ʺ ی Ϙ Ϙ ی ی ԡ یی ی یʭ.

ی ϐی یی . ی ϐی ی ǘی یی ی ݡ ѐ ی ʺ ѐ ییی ѡ یی Ԙ ی Ѻ ѐ ی یی ی یی ی یی ѐ ϐی ی Ԙ ی ی 捘 ی Ϙ ی ԭ ی .

ی ی ی ѐ ی 㭘 ی ی Ϙ ԭ ی ی ޭی Ϙ ԭ ی ی یی ی ی ی Ϙ Ϙ ԭ ی 捘ی ی یی ی ی ϡ ی یϡ ی ی ی ʐی ی یϡ یԐی ییϡ یʭی ی ییی یѻ 㭍ی ی یی ی ی Ի ی یی.

Ի ی ی Ϙ仡 ی ی ی ی Ϙ ی ی ! ی. ی ی ȁیی یϡ ی ی.

 

2013

* * *

 

Ϙ

-    ѡ  ی یی Ϙ   . ی ی یی ی ی . یی  ی ی ی .   ی ی (ی )   (یی ی ) ی .

-    ییݡ یی ی یی Ϙ ѐ  .

-    ی Ϙ Ϙ Ԙی ی.

-    یی Ϙ ی .

-    ی یی ی یی Ϙ ی ی .

-    ی Ϙ ( یی) ی ی ی.

-      ی ی یی Ϙ ی .

-    ی ی یی Ϙ ѐ Ϙ ѐی یʭی ی Ϙ ییی ǡ ی Ϙ ѐ Ԙی ی.

-    Ϙ ی ی ϡ ی 2000 2004 ی ʡ یی ی یی ی یی ی ی . ی ی ی یԭی . ی یی ی Ϙ ی ی ی ی  ی ی ی ی  International Programme forElimination of Child labour   ی.

 

- یی ی

یی ی ی   ѐیی Ϙ ی子ی ی ی ی Ϙ ی ی ǘ Ϙ ی .

- ی

ی ی ی یی Ϙ ѐ ی  ϡ یی ی ʡ ی .  Ϙ ییی ی ی ǘ    .

- ی ی

یی Ϙ ی   .   Ϙ ی ی .

ی ی ی ѐی 捘 ی.

- ی

ی ی ی یی Ϙ ی ی ی! ی ی ی ی یϡ ی ی Ϙ ϐی یϿ یϿ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی Ϙ ی ی. ی ی ی Ϙ . ی ی ی ʡ ی ی Ϙ ی. ی Ϙ ی ی یی .

ییݻ ی Ϙ یی ی ی ی یی ʺ ی ی ی ی ی ی ی. ی ی 捘 Ϙ یی Ԙ ی ی ی Ϙ . ی ی ی Ϙ仡 ی ی ϡ ی ییݻ Ϙ یϡ Ϙ یی. ی یی Ϙ یی: ی Ϙ ѡ ی یی ی.

 

ϐی

Ϙ ϐ仡 یی ی ی ֭ی ی ی ϐی ی ϐی ی ی   ی Ǎی ییی ی Ϙ ی ی.

ϐی  ی یی  ی یی . ی یی Ϙ ی ی ی ی ʭ یی.

 

ϐی

: ϐی

یԭی Ϙ  ϐ یی ی ǘ .

یی Ϙ ی ϡ ی ی ی. ی یی Ϙ ی ی ی ѐی Ϙ ی .

یǡ ی    1960 1981 Ԙ ی ی . ی ی ی ی ǘ Ϙ ϐ ی یی .

ی ی ی ی یϡ ی ϐی ی эی ی ی.

- ی

یی ϐی Ϙ ی ی . ی  ی Ϙ ѐ ѐی 捘 یی ʡ Ϙ یی ی. ʡ ی یی ی ی یϡ ی . ی ی ی ی ʡ Ϙ ی ی ی یی. ی Ϙ ی ی ی ی .

 

:

ی ی یی ی Ϙ یی ی ی ϭی یی. ی  ی ی Ǎ ی.

ی ѡ ی ی  ی یی  یی USDP (ј ییی ی یی ی ) Ԙی یϡ ی Ϙ .

ی ی  ی ی ی ϡ ی ی یی .

-

ی ی یی 2003 ی Ә ی .

- ی

یی ی ی ی  ی ی   یی.

- ی

ی ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ȡ ǘ ی ی ی Ǎ ی ǘ ی ی یی.

ی ی یϡ Ի ی ی ی . ی ی ی یی یی Ǎ ی ی ی ی ǘ ی.

 

: Ґیی ی

ڡ 䐭ی ی یی Ϙ Ґیی ی  ϡ ی .

- ی

یی ǘ یی یی . یϡ ی ی ی ԭ ی ی ϡ ی ی ی ی .