سوء قصد به جان کاى لايش ساتيراتى
دبير گلوبال مارش، رژه جهانى عليه کار کودک


دوست و همکار عزيزم، همراه و رهنماى همه‌ى کودکان جهان، کاى لايش ساتيراتى دبير حرکت گلوبال مارش، رژه جهانى عليه کار کودکان، روز سه شنبه ١٥ ژولاى، در حالى که به همراه برخى از والدين کودکان براى نجات گروهى از کودکان زير ١٤ سال که در سيرک بزرگ هندوستان در وضعيتى شبيه بردگى به کار مشغول بودند به محل اين سيرک رفته بود، در حين يک گفتگوى آرام از طرف وى و پرخاش گرانه از طرف مدير سيرک، مورد اصابت گلوله‌اى که از طرف مدير سيرک براى گرفتن جان او و صداى حق طلبانه و گرمش شليک شد، قرار گرفت.
جنبش لغو کار کودکان بخش مهمى از توانش را مديون فعاليت بى وقفه‌ى انسانى چون کاى لايش و ديگر همکاران او است. سوء قصد به جان کاى لايش در حالى اتفاق مى‌افتد که جنبش لغو کار کودکان، با برگزارى اولين کنگره‌ى جهانى‌اش يک قدم اساسى و رو به جلو برداشته است. متعاقب و متاثر از اين گنگره، اجلاس ساليانه‌ى سازمان جهانى کار طى نشستى با اتحاديه هاى کارگرى و دولت‌ها، روز ١٢ ژوئن را روز جهانى عليه کار کودک اعلام نموده است، که خود نشانه‌ى اين قدم رو به جلو و يک پيروزى براى اين جنبش زنده و جوان است. شش سال پيش که اين جنبش اولين قدم هاى کوچک و لرزان و کودکانه‌اش را برمى‌داشت، با سدى از ممانعت در برابر افشاى راز کار کودکان و بردگى آنان در گوشه و کنار جهان مواجه بود. امروز قدم‌هاى محکم جوانان اين جنبش در طى راهى بس دشوار به نفع هم سرنوشت‌تانشان، گرچه جهانيان را متوجه خود کرده است و شور و شادى را در دل من و شما طنين افکنده است، اما براى ديگران و ديگرتران به کابوس و بختکى بدل شده است. اين سوء قصد يک بار ديگر روياروئى منافع سرمايه داران را با کارگران و محرومان به وضوح و روشنى نشان داد. و در عين حال، خطير بودن امر مبارزه براى حقوق کودکان و جنبش لغو کار کودک را خاطر نشان ساخت. اين جنبش به کمک تمامى انسان‌هاى شريف و آزاده نيازمند است، تا بتواند به رشد زيبايش ادامه دهد. مصونيت قانونى و حفظ جان فعالان و دست اندکاران حقوق کودک، يکى از مهم‌ترين خواسته ها و يک بند اساسنامه‌اى جمعيت الغاى کار کودکان در ايران است. براى حفظ جان کاى لايش ساتيراتى، با ما هم صدا شويد. نامه هاى اعتراضى‌تان، يا نامه‌ى اعتراضى ما، را براى سفارت هندوستان در کشور محل سکونت خود ارسال نمائيد. نبايد اجازه داد به سر کاى لايش آنچه که بر سر اقبال مسيح آمد، بيايد. اين مهم مى‌تواند به همت همه‌ى دوستداران کودکان ميسر گردد.


سوسن بهار، دبير جمعيت الغاى کار کودکان در ايران

شانزدهم ژوئن ٢٠٠٤

* * *


نخست وزير هندوستان، جناب آقاى Dr. Manmohan Singh
خبر دلخراش سوء قصد به دوست و همکار گرامى آقاى کاى لايش ساتيراتى، تاثر خاطر و نگرانى براى او و سرنوشت کودکان زيادى که نيازمند فعاليت‌هاى اويند را در دل و جان اعضاى جمعيت الغاى کار کودکان در ايران و همه‌ى انسان‌هاى شريف و آزاده و مدافع حقوق کودکان سبب گشته است.يکى از اهداف و خواسته هاى پايه‌اى ما، حفظ جان و آزادى بى قيد و شرط فعاليت تلاشگران حقوق کودک است. وجود زنده و پر ثمر انسان‌هائى چون کاى لايش ساتيراتى، متضمن پيش برد امر دفاع از حقوق کودکان و انسانى شدن جامعه‌ى بشرى است. از شما مى‌خواهيم که عامل اين سوء قصد را محاکمه کرده و با تامين امنيت جان کاى لايش و حمايت قانونى از وى و فعاليت‌هايش، دل کودکان جهان را شاد نمائيد.


با احترام

سوسن بهار
دبير جمعيت الغاى کار کودکان در ايران

سوئد، شانزدهم ژوئن ٢٠٠٤


شماره‌ى فاکس دفتر نخست وزير هندوستان: ٢٣٠١١٦٨٥٧ - ١١ - ٠٠٩١