بازی فوتبال یک گُل برای بچه ها برگزار شد!

روز بیست و سوم سپتامبر 2006، شهر هانوور در آلمان میزبان کمپین یک دو سه، رنج و کار و بسه، بچه ها همه سوی مدرسه! و بازی فوتبال آن تحت عنوان یک گُل برای بچه ها - به عنوان اقدامی در معرفی وضعیت بی حقوقی کودکان در ایران و جلب سمپاتی و حمایت افکار عمومی از حقوق انسانی آنان - بود.
یک گُل برای بچه ها با حضور حدود چهارصد تن از ایرانیان علاقه مند شهر هانوور و با شرکت هنرمندان عزیز پرویز صیاد و هادی خرسندی و چهره شناخته شده فوتبال ایران پرویز قلیچ خانی و هم راهی تعدادی از دیگر عزیزان برگزار شد. یک وجه زیبا و دل گرم کننده این برنامه، حضور تعدادی کودک در بازی فوتبال بود که به قصد حمایت از کودکان کارگر هم سن و سال خود در ایران صورت گرفت.
علاوه بر بازی فوتبال یک گُل برای بچه ها، صحبت های کوتاهی در مورد بی حقوقی کودکان در ایران و معرفی کمپین یک دو سه، رنج و کار و بسه، بچه ها همه سوی مدرسه! صورت گرفت؛ یک گروه رقص هیپ هوپ آلمانی برنامه اجرا نمود؛ شهلا بهاردوست اشعار خود را دکلمه کرد؛ و فریدون با صدای زیبای خود آواز خواند.
یک گُل برای بچه ها، خاطرات شیرینی از دوستی ها و هم کاری های صمیمانه به جای گذاشت. این مراسم، در عین حال، دارای نقاط ضعفی بود که اساسا در سازمان و تقسیم کار اجرایی پیش برد آن ریشه داشت. از این بابت، یک بار دیگر از همگی شرکت کنندگان محترم در این مراسم عذرخواهی می کنیم. و امیدواریم و می کوشیم در برنامه های بعدی چنین نقاط ضعفی را بر طرف نماییم.
از پرویز صیاد، هادی خرسندی و پرویز قلیچ خانی عزیز که محبت کردند و به قصد حمایت از حقوق کودکان در ایران به طور افتخاری در یک گل برای بچه ها حضور بهم رساندند؛ از مردم علاقه مندی که در این برنامه شرکت نمودند و به آن رونق دادند؛ از مسئولین محترم رادیو آوا و تلویزیون و کتابخانه ایرانیان شهر هانوور که از طریق مصاحبه و تهیه گزارش به تبلیغ این برنامه و اهداف آن یاری رساندند؛ از نشر بیدار که تراکت های ما را به عنوان یاری چاپ نمود؛ از صاحبان فروشگاه های ایرانی که بلیط های این برنامه را عرضه کردند؛ از کودکان عزیزی که برنامه با حضور آنان شاد و رنگین شد؛ و همگی آن دوستان گران قدری که با حضور و کمک های ارزش مند خود اجرای این برنامه را میسر کردند؛ صمیمانه تشکر می کنیم و دست همگی شان را به گرمی و دوستی می فشاریم.
 

سوسن بهار
مرکز ادبیات کودک، داروگ
جمعیت الغای کار کودکان در ایران
بیست و پنجم سپتامبر 2006

* * *

 

گزارش مالی:

 

هزینه ها:

 

- هزینه سفر آقای پرویز صیاد: 1024 اورو

- هزینه سفر آقای هادی خرسندی: 240 اورو

- هز ینه سفر آقای پرویز قلیچ خانی: 230 اورو

- هزینه سفر آقای فریدون (برای برنامه هنری): 110 اورو

- هزینه غذا: 243 اورو

- هزینه های تلفن: 330 اورو

- هزینه های ایاب و دهاب برنامه: 309 اورو

- کرایه سالن ورزشی: 350 اورو

- هزینه آفیش های تبلیغی: 250 یورو

- کرایه دوربین فیلم برداری و پخش صوت: 230 اورو

- هزینه وسایل و ماتریال مورد نیاز برنامه: 187 اورو

- هزینه خرید ساندوریچ برای فروش در روز برنامه: 60 اورو

 

کل هزینه ها: 3563 اورو

 

درآمدها:

 

- فروش بلیط ها: 2110 اورو

- فروش غذا: 120 اورو

- جمع کمک های مالی: 845 اورو

        (- بهروز امیدی: 165 اورو

        - بیژن هدایت: 110 اورو

        - نپتون: 50 اورو

        - ناصر پیشرو: 100 اورو

        - صابر مهدی زاده: 70 اورو

        - فرهاد غنا یی: 100 یورو

        - کمک مالی متفرقه: 50 اورو

        - اکبر نادری: 200 اورو)

 

کل درآمدها:  3075 اورو

 

زیان مالی برنامه: 488 اورو

(یک توضیح: برای برگزاری این برنامه، نه هیچ پروژه مالی نوشته شد و نه هیچ کمکی از هیچ یک از دوائر دولتی و غیر دولتی دریافت گشت.)