Glöm inte era Pennor!

 

 

Det har gått tre år och 11 dagar från det Iqbal Masihs, den progressive och aktive barnarbetaren, mördades av makten i Pakisten. Även om hans liv blev kort var hans vittnesbörd en utmaning för hela det kapitalistiska systemet.

Han har sagt: "Jag är inte rädd för ägarna. Det är de som är rädda för mig." Han hade rätt. Inte nog med att de var rädda för honom, även hans minne skrämmer dom.

Ett barn som har genomlevt samma öde som Iqbal sa under begravningsceremomin: "Efter Iqbal kommer i hans fotspår att stiga upp tusen nya Iqbal. De stigar upp! Från Pakistan till Fillipinerna.Från Bangladesh till Sri-Lanka. Och från Indien till China. De kämpar vidare för sina befrielse och sina kamraternas frihet. De är på väg! 340 barnarbetare i en global marsch.

De kommer att representerar 250 miljoner barnarbetare vilket där av 125 miljon är skuldslavsarbetare. De är mot slaveri, och uppmanar mänskligheten att stödja de. Marchen började 16 April från Pakistan och kommer till sverige den 3:e Maj.

Men ägarnar är inte tysta utan försöker att förnedra deras kamp.

Religiösa och reaktionära grupper försöker att förvändla Iqbals moderna kamp mot kapitalismen till en helgon. De utnjuttar de barnen för att hedra kapitalet och religionen, de två huvud orsaker till barens svårigheter och orättvisor.

Världens två miljarder barn i slutet av århundraden behöver inte alls religionensblandning i sina liv. Religiösa vidskepelsena måste tas bort från barens liv och framtid.

Iqbal och hans kamraters kamp är en del av arbetarrörelsens kamp. De tillhör en progressiv och mest humana kamp för en bättre värld.

Tredje maj måste förvandlas till arbetarnas upprop mot kapitalets förtryck och orättvisors dag.

Till små händer och stora hjärtas dag.

Tredje maj måste ropas högt , förbud mot barnarbete.

Iqbal sa: Pennor måste vara i barnens hand inte redskap och verktyg! Glöm inte era pennor.

 

 

 

Sussan Bahar

Tidskriften Darvag,s chef redaktör

 

98 – 04 - 30