Till: Förenade Nationernas kommission för mänskliga rättigheterna,
International Labour Organisation,
Amnesty international
Rädda Barnen
Unicef
 

Barnens Rättigheter NU!


Under de gångna veckorna har säkerhets/ordningspolisen i Iran arresterat tusental strejkande bussförare ur Iransk bussförares fackförbund. Under tiden har flertalet barn och anhöriga till de strejkande arbetarna arresterats och utsatts för fysisk och psykisk tortyr. Säkerhetsstyrkor har slagit mot de gripnas hem och många familjer har utsatts för olika påtryckningar och repressalier. Vittnesmål från familjer Salimi, Leisi, Zia, Razavi, Khani och några till som har vågat träda fram visar vidden av tragedin.
Vi har redan protesterat mot de omänskliga behandlingarna och laglösheten och vi har krävt att de arresterade sätts på fri fot omedelbart och villkorslös.
Vi kräver att de drabbade kompenseras för de skador och lidelse som de har utsatts för. Våra krav är:

1-Alla arbetare och de anhöriga friges omedelbart.
2- De ansvariga som har beordrat barnen och anhörigas arresteringar och tortyr ställs inför rätten.
3- Alla förhandlingar drivs offentligt och de arresterades rättigheter respekteras.
4- de drabbade får ersättning för sina medicinska och andra omkostnader.
5- ersättning skall betalas för de skador som polisen orsakat i deras hem.
6- alla barn skall få ersättning för den lidelse och de framtida omkostnader som drabbade kommer att ha i kontakten med vården.

Vi kräver att Internationella samfundet reagerar omedelbart för att säkerhetsställa de arresterade arbetarnas mänskliga rättigheter och för att försäkra sig att de får en lagenlig behandling. Att Samfundet skickar observatörer och advokater som kan i samarbete med iranska advokater garantera de iranska arbetarna en rättvis behandling och rättegång.
 


Barn Litteratur centret Darvag
Föreningen ”Stoppa barnarbete i Iran”

Saber Mehdizadeh
Suzan Bahar

Stockholm, Sweden
2006-02-12