نامه سازمان جهانی معلمان و درخواست اقدام عاجل برای نجات فرزاد کمانگر

 

اقدام فوری فرجام خواهی

بیست و چهارم مرداد ماه  1387

 

اعدام فرزاد کمانگر، معلم عضو کانون صنفی معلمان را متوقف کنيد!

 

همکاران گرامی

فرزاد کمانگر، معلم سی و سه ساله و عضو کانون صنفی معلمان در کردستان ايران در خطر اعدامی قرار دارد که در يک دادگاه ناعادلانه برايش صادر شده است.

ايی آی در هفتههای اخير، بارها به دولت ايران نامه نوشته و تقاضای دادرسی عادلانه برای فرزاد کمانگر و ساير اعضای اتحاديههای کارگری را داشته که در بازداشت هستند. عليرغم تلاشهای مشترک از سوی سازمانهای ملی و بينالمللی برای تغيير حکم اعدام فرزاد کمانگر، اين حکم در تاريخ بیبست و یکم تير ماه 1387 توسط ديوان عالی تائيد شد. علاوه بر اينها، همکاران عضو کانونهای صنفی معلمان و فعالان حقوق بشر که با فرزاد اعلام همبستگی کردهاند بطور گسترده توسط مقامات ايرانی تهديد میشوند.

دستگيری، بازداشت و تقبيح اعضای اتحاديههای کارگری به خاطر فعاليتهای حقوق بشری و اتحاديه کارگری آنها نه تنها حقوق اتحاديه کارگری را بشدت نقض میکند، بلکه فضای وحشتی ايجاد میکند که مانع توسعه اتحاديههای کارگری در ايران میشود.

 

سابقه موضوع

کمانگر، معلمی که در مناطق روستايی تدريس میکرد و يک فعال حقوق بشری بود، با ادعای عضويت در حزب کارگران کردستان، پ کا کا، به تروريست متهم شده است. به گفته خليل بهراميان، وکيل فرزاد، هيچ سندی برای توجيه اين که کمانگر "امنيت ملیی را به خطر انداخته" وجود ندارد. وکيل فرزاد که فرصت دفاع از فرزاد به او داده نشد، معتقد است که دادگاه فرزاد با اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران انطباق ندارد که در آن تاکيد شده است: "رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هئيت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگيرد." در مورد پرونده فرزاد کمانگر، فقط يک قاضی پرونده را در مدت پنج دقيقه بررسی کرد و به متهم اجازه صحبت داده نشد.

کميته حمايتیای  مرکب ازاعضایی از کانون صنفی معلمان، همکاران سابق کمانگر و وکلای حقوق بشر از جمله شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل، در تاريخ یازدهم تير ماه 1387 برای دفاع از حقوق شهروندی فرزاد کمانگر و انجام اقدامات قانونی برای تغيير حکم فرزاد کمانگر تشکيل شد. سه معلم در کامياران دستگير شده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند . دو تن از اين معلمان به نامهای حسن قربانی و کاوه رستمی هنوز در بازداشت هستند، در حالی که احمد قربانی پس از دو هفته با قرار وثيقه آزاد شد. حاميان فرزاد و اعضای خانواده او بطور مرتب مورد تهديد تلفنی وزارت امنيت و اطلاعات هستند.

ايی آی علاوه بر مخالفت با حکم اعدام فرزاد کمانگر، شکنجه فرزاد را در مدتی که در بازداشت بوده و محروميت ايشان از درمان پزشکی را محکوم میکند. زمانی که خانواده فرزاد بالاخره اجازه ديدار با او را در زندان دريافت کردند، ميزان جراحات ايشان به قدری بود که فرزاد نمیتوانست راه برود. ايی آی به مقامات ايرانی پيشنهاد میکند که گزارش شکنجه فرزاد را مورد تحقيق قرار داده و مطمئن شود که در آينده هيچ فرد بازداشتیای مورد شکنجه و بدرفتاری قرار نخواهد گرفت.

ايی آی در حال حاضر هيچ عضو وابستهای در ايران ندارد. اما ايی آی تقاضای عضويت از طرف کانونهای صنفی معلمان ايران دريافت کرده و نماينده اين کانون به عنوان ميهمان به آخرين کنگره ايی آی در برلين در سال 1386 دعوت شده بود. به محض بازگشت آقای محمد خاکساری از کنگره ايی آی، ايشان توسط نيروهای امنيتی مورد آزار و اذيت قرار گرفت. آقای خاکساری عضو فعال "کميته نجات فرزاد" است و از جمله افرادی است که توسط وزارت اطلاعات تهديد میشود.

 

شما چه میتوانيد بکنيد؟

به عنوان انجمن ملی معلمان، شما میتوانيد اين اقدامات را انجام دهيد:

1- وضعيت فرزاد کمانگر و معلمان ايران را در مجلههای خود، وب سايتها، در نشستهای خودتان و به طرق مناسب ديگر به بحث بگذاريد.

2- به مقامات ايران نامه بنويسيد. از سازمان شما میخواهيم که از دولت ايران موارد ذيل را در نامه هايتان خواستار شويد:

- بررسی پرونده فرزاد کمانگر و روشن ساختن اتهامات عليه فرزاد و ساير معلمان عضو کانونهای صنفی معلمان که بازداشت شدهاند.

- تغيير حکم اعدام فرزاد کمانگر.

- توقف شکنجه.

- به فرزاد اجازه داده شود که با خانواده و وکيل خود آزادانه تماس داشته باشد.

- آزار و اذيت اعضای خانواده فرزاد کمانگر و اعضای کميته توقف حکم اعدام فرزاد کمانگر را متوقف کنند.

- باب گفتگوی مسالمت آميز را درباره نگرانیهای حرفهای معلمان در ايران باز کنند.

 

لطفا تقاضاهاي خود را به اين افراد بفرستيد:

رياست جمهوری اسلامی ايران

جناب آقای محمود احمدی نژاد

خيابان فلسطين، تقاطع آذربايجان، تهران، 43311-13168، جمهوری اسلامی ايران،

آدرس الکترونيکی: 

dr-ahmadinejad@president.ir

 

رهبر کشور

مقام معظم آيت الله سيد علی خامنهای

دفتر رهبر معظم

خيابان جمهوری اسلامی، خيابان شهيد کشور دوست، تهران، جمهوری اسلامی ايران،

آدرس الکترونيکی:

info@leader.ir/Fax: +98-21 649 5880 (نامطمئن)

 

وزارت دادگستری:

آيت الله  محمود هاشمی شاهرودی

اداره رئيس قوه قضائيه

خيابان پاستور، خيابان ولی عصر، جنوب سه راه جمهوری، تهران، 14737- 13168، جمهوری اسلامی ايران،

آدرس الکترونيکی

info@dadgostary-tehran.ir/Fax: +98-21 879 6671/640 4018 or 4019 (نامطمئن)

لطفا رونوشت نامه خود را به سفارت ايران در کشور خود (در برخی از کشورها مثل ايالات متحده آمريکا، سفارت پاکستان حافظ منافع جمهوری اسلامي است) و همچنين به ايی آی (دفتر مرکزی به اين آدرس

headoffice@ei-ie.org/fax +32 2 224 0606

ارسال کنيد.

 

از ابراز همبستگی و حمايت مستمر شما از همکاران ايرانی بسيار سپاسگزارم

صادقانه ارادتمندم

فرد ون لی وون

دبير کل

 

لینک نامه فوق به انگلیسی

http://www.ei-ie.org/en/urgentactionappeal/show.php?id=12&country=iran

 

 

پخش از: فعالین حقوق بشر در ايران