فراخوان:

استفاده از نيروى کار کودک براى ساختن اسباب بازى ممنوع!


برملا شدن اين خبر که «مک دونالد» براى ساختن اسباب بازى‌هايش از کار ارزان و بعضا مجانى کودکان استفاده مى‌کند، دل‌هاى زيادى را لرزاند، فکرهاى بسيارى را به خود مشغول کرد و اقدامات فراوانى را عليه اين استثمار وحشيانه به کار انداخت.
دستان کوچکى که عروسک‌هاى زيبا و جالب «مک دونالد» را تهيه مى‌کنند، خود از لذت حتى يک دم بازى با آن‌ها محرومند. پشت چهره سيندرلاى «مک دونالد»، صورت‌هاى خسته سيندرلاهاى کارگر کوچک و نحيفى نهفته است که هرگز به جشن و شادى دعوت نشده‌اند.
در اطلاعيه مطبوعاتى «جبهه رهائى بخش کودکان از کار بردگى در سوئد»، BLLF، که کمپينى را در اعتراض به «مک دونالد» سازمان داده، مى‌خوانيم: "ادوين پنج ساله وقتى که از واقعيت کار کودکان همسن و سالش در درست کردن اسباب بازى‌هاى مک دونالد در شرايطى پرمشقت و غيرانسانى باخبر شد، تمامى آن‌ها را در سبدى ريخت و همراه با ٦٠ کودک و بزرگسال ديگر به مک دونالد واقع در «نوردستاد» (Nordstad) يوتبورى رفت که آن‌ها را پس بدهد.
بيورن يوهانسون مسئول مک دونالد او را متوقف کرد و گفت: ما اسباب بازى‌ها را قبول نمى‌کنيم.
ادوين جواب داد: احمقانه است!"
واقعيت اين است که در چين تعداد زيادى کودک زير ١٦ سال در کارخانه اسباب بازى سازى «مک دونالد» به بردگى ارزان کشيده شده‌اند. اما در حالى که «مک دونالد» اين خبر را تکذيب مى‌کند، نتيجه تحقيقات موسسه «هونگ کونک کريستين ايندوستريال» (Hong Kong Kristian Idusterial) که به همين منظور صورت گرفته بود، نشان مى‌دهد: در ماه آگوست ٢٠٠٠، بيش از ٥٠٠ کودک هفت روز هفته بيش از ٨ ساعت در اين کارخانه به کار مشغول بوده‌اند، که پس از افشاى اين خبر، تعدادى از آن‌ها از کارخانه اخراج مى‌شوند.
کمپين اعتراضى «جبهه رهائى بخش کودکان از کار بردگى»، علاوه بر خواست ممنوعيت به کارگيرى کودکان، تامين هزينه تحصيل و مايحتاج زندگى کودکان اخراج شده توسط «مک دونالد» را نيز شامل مى‌شود. به همين منظور، تشکل‌هاى «جوانان عليه بردگى»، «ياس» (Yas -Young Against Slavery) و «کودکان عليه بردگى»، «کاس» (KAS - Kids Against Salvery)بطور سمبليک به جمع‌آورى قلم و دفتر براى کودکان کارگر چينى پرداخته‌اند.
احسان الله خان، موسس جبهه رهائى بخش کودکان از کار بردگى در پاکستان و سخنگوى جبهه جهانى رهائى کودکان از کار بردگى و هماهنگ کننده «گلوبال مارچ» در سوئد، در اين باره مى‌گويد: "حالا که تعطيلات کريسمس نزديک مى‌شود، همه ما به جاى رفتن به مک دونالد بايد عليه به کارگيرى کودکان کارگر ارزان توسط آن‌ها اعتراض کنيم... و از حمايت مالى غول چند مليتى استثمار کودکان جهان دست برداريم."
«جمعيت الغاى کار کودکان در ايران»، به سهم خود از اين کمپين اعتراضى پشتيبانى نموده و همه انسان‌هاى شريف و آزاده‌اى را که خواهان زندگى شاد و توام با آسايش و احترام کودکان هستند و دل در گرو برخوردارى آنان از تمامى امکانات شايسته يک زندگى انسانى دارند، به شرکت در اين کمپين و حمايت از آن فرا مى‌خواند.

 

دبير «جمعيت الغاى کار کودکان در ايران»
سوسن بهار
نوامبر ٢٠٠٠