اول مه، مبارک!
 

یک دو سه، رنج و کار بسه، بچه ها همه سوی مدرسه!
علیه بردگی، برای حق کودکی!
در دفاع از حق کودکی و همبستگی با کودکان ساکن در ایران!


روز جهانی کارگران، روز همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان، فرا می رسد. روز دادخواهی و اعتراض به وضعیت موجود؛ روزی که از بدو تولد، زیبایی همبستگی و تلاش انسانی برای بهبود زندگی و تغییر جهان را در خود نهفته داشته است. سال هاست که اول مه دیگر به طرح مطالبات کارگری محدود نمانده است. در این روز، بخش های مختلف تحت ستم جامعه، هم گام و هم صدا با کارگران، مطالبات شان را فریاد می زنند. اول مه، جشن بزرگ کارگران جهان، روز طرح مطالبات انسانی است؛ روز قدرت نمایی نیروی همبسته انسانی است. در این روز، صدای قدم های مردم متحد، شور برمی انگیزد و در دل ستم گران وحشت می افکند.
اول مه امسال، قدم های پر شور پا کوچولوها و طنین شاد قدم های جوان را به رژه فرا می خوانیم:
یک دو سه، رنج و کار بسه، بچه ها همه سوی مدرسه!
رو رو رژه، علیه کار کودک - برای حق کودکی - برای حق درس و مدرسه!


کار کودک و استثمار کودکان، بزرگ ترین لکه ننگ بر پیشانی جهان معاصر است. ننگی که، متاسفانه، گرد شرم اش بر دامان من و شمای بزرگ سال هم نشسته است؛ آن جا که می بینیم و می شنویم، اما سکوت می کنیم و قدم بر نمی داریم.
کودکان مایه زیبایی جهان انسانی اند. کودکان نیروی محرک امروز و تضمین موجودیت فردای جامعه بشری اند. چه چیز را زیباتر از قهقهه کودکی می شناسید که شکفته و شاد به مدرسه می رود، بازی می کند و ترانه می خواند؟ به راستی کدام گل، کدام پرنده، کدام ترانه، و کدام سرود است که از زیبایی کودکی سرشار نباشد و یا لطافت آن را به امانت نگرفته باشد؟
در سراسر این جهان پهناور، در زیر چتر نظم نوین و گلوبالیزاسیون سرمایه داری، کودکان ما تقریبا در تمامی رشته های صنعت و تولید مشغول به کارند. میلیون ها میلیون کودک در وضعیت بردگی یا چیزی شبیه به آن زندگی می کنند. کودکان ایران هم از این قاعده مستثنی نیستند. چیزی که آن ها را از سایر هم سرنوشتان شان جدا می کند، وجود قوانین مستقیم ضد کودک در این کشور است:
- قانون رسمى ازدواج كودكان دختر نه ساله، طبق ماده 1210 قانون مدنى مصوب 1360؛
- قانون تنبيه كودكان، بنا به اصول فقهى ماده 622؛
- قانون مجازات اسلامى، كه طبق آن اگر پدرى به قصد سقط شدن جنين، زنش‏ را كتك بزند و اين عمل منجر به سقط جنين شود حتى مى‌تواند خواستار اجراى حكم قصاص‏ شود، اما اگر همان طفل به دنيا بيايد و پدر حين كتك كارى او را خفه كند، دادگاه مى‌تواند علاوه بر پرداخت ديه، او را به ده روز حبس‏ تعزيزى محكوم نمايد؛
- ماده 1179 قانون مدنى، كه تصريح مى‌كند ابوين حق قانونى تنبيه طفل خود را دارند. اما به استناد اين حق نمى‌توانند كودك خود را خارج از حدود تاديب تنبيه كنند (و اين حدود تاديب، آن اندازه‌اى از كتك زدن كودك است كه منجر به مرگ وى نشود!)؛
- اشتغال به كار كودكان زير پانزده سال، كه به رغم وجود ماده 79 قانون كار كه اشتغال به كار افراد زير پانزده سال را ممنوع مى‌كند، به طور روزافزون گسترش‏ مى‌يابد (اين قانون شامل تبصره‌اى است درباره كارهايى كه ماهيت‌شان براى كودكان زير هجده سال زيان آور است و هم چنين شامل تبصره قانونى 188، كه بنا بر آن افراد مشمول استخدام كشورى - كودكانى كه براى دولت كار مى‌كنند - و كودكانى كه در كارگاه هاى خصوصى خانوادگى به كار مشغولند، در دايره اين قانون قرار نمى‌گيرند. در عين حال، اگر ابوين يك كودك با كارفرماى او قرارداد ببندند، چون ولى كودك بشمار مى‌آيند، حق واگذارى و اجاره دادن فرزند خود به صاحبان كارگاه هاى خصوصى را دارند)؛
- و...؛
کودکان ایران فراموش شده ترین کودکان جهانند. به یادشان بیاوریم و از حق شان دفاع کنیم.
اول مه امسال، مرکز ادبیات کودک، داروگ و جمعیت الغای کار کودکان، همگی دوستان کودکان و مدافعان حقوق آن ها را به رژه علیه کار کودک در سراسر جهان، به اعتراض علیه قوانین کودک آزار، با خواست الغای کار کودک و لغو قوانین ضد کودک در ایران فرا می خواند.
اول مه امسال، هم صدا با پا کوچولوها و دست کوچولوهایی که قدم در راه کارگاه های دخمه مانند دارند، نه مدرسه؛ و با دستان پر از درد و زخم، ابزار کار را گرفته اند و نه قلم را؛ فریاد بزنیم:
یک دو سه، رنج و کار بسه، بچه ها همه سوی مدرسه!
رو رو رژه، علیه کار کودک - برای حق کودکی - برای حق درس و مدرسه!

اول مه امسال، ما در استکهلم ساعت دوازده ظهر در مد بوریار پلاتسن (Medborgarplatsen) جمع خواهیم شد. شما هم هر کجا که می توانید با این شعارها رژه بروید:
لغو کار کودک!
تحصیل رایگان اجباری با کیفیت بالا!
جایگزینی کار کودک با اشتغال به کار والدین!
تحریم اقتصادی و جنگ افروزی ممنوع!
کودکان بی سلاح ترین و بی دفاع ترین قربانیان جنگند، از همه آسیب پذیرترند، نه به جنگ!


 

مرکز ادبیات کودک داروگ
و
جمعیت الغای کار کودکان در ایران

سوسن بهار
بیست و سوم آپریل 2006